Concert at "Olimpiada 80", April 2010

 

SJanardan Raga_Kalavati (2010)

Processing video...

SJanardan_Lullaby for Krishna (malayalam language) 2010

Processing video...

Concert at the Cultural Center "Open World"

October 25, 2009

 

Concert at the Cultural Center "DOM"

October 11, 2009

 

Concert at the Cultural Center "DOM"

June 23, 2006

 

 

Subshri Janardan -sitar, Kirill Parenchuk -tabla - Dhun in Rag Khamaj (2009)

Processing video...

SJanardan RagaHamir 2009

Processing video...

Raga Kirvani (2006)

Processing video...

Raga Hamir (Vilambit, Madhalaya, Drut Teen tal) 2009

­Subshri Janardan - sitar, Kirill Parenchuk - tabla

Raga Yaman (Alap, Vilambit, Madhalaya, Drut Teen tal) 2009

­Subshri Janardan - sitar, Kirill Parenchuk - tabla

Dhun in Raga Khamaj (dadra) 2009

­Subshri Janardan - sitar, Kirill Parenchuk - tabla